Kiedy grupa pobożnych pielgrzymów podróżuje przez las bez eskorty, padają ofiarą takiego ataku goblinów. Urocza Anvil jest jedyną osobą, która pozostała przy życiu po ataku, a jej bóg nie wydaje się odpowiadać na jej modlitwy, ponieważ pożądliwe gobliny zabierają ją ze sobą, aby ucztować na niej jak najwięcej. Postanawia nie stawiać oporu, ponieważ odmowa byłaby dla niej wyrokiem śmierci. Być może jest to nawet wola jej pana, aby pomogła tym pokracznym stworzeniom zaspokoić niemal nienasycone pragnienie, które je dręczy?