W królestwie elfów istniały ścisłe zasady dotyczące tego, kto mógł się rozmnażać.
Jednak jeden człowiek o szczególnej mocy może to wszystko podważyć…